สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุวัดสารอด กรุงเทพมหานคร
เข้าสู่หน้าเว็บไซต์